Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Arbeidsmarkt

Nationaliteit

Mogelijke waarden:

Belg, andere EU-15 (buurlanden), andere EU-15 (West-EU-15), andere EU-15 (Zuid-EU-15), andere EU-28, niet-EU


De variabele nationaliteit verdeelt de bevolking (volgens socio-economische positie) in zes nationaliteitsgroepen:


1. Belg: Belgische nationaliteit

2. Andere EU-15 (buurlanden): nationaliteit van één van de buurlanden van België (Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland)

3. Andere EU-15 (West-EU-15): een andere nationaliteit (dan de Belgische dan wel de buurlanden) binnen de West-EU-15 (Denemarken, Finland, Ierland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Zweden)

4. Andere EU-15 (Zuid-EU-15): een nationaliteit van de Zuidelijk gelegen landen van de EU-15 (Griekenland, Italië, Portugal, Spanje)

5. Andere EU-28: nog een andere nationaliteit binnen de EU-28 (Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië)

6. Niet-EU: een nationaliteit van een land buiten de EU-28De methodologie voor de integratie van de nationaliteitsgegevens werd voor het eerst toegepast op de (beroeps)bevolking uit de Vlaamse arbeidsrekening voor het jaar 2012 (nulmeting).