Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Arbeidsmarkt

Statistieken

Het luik Arbeidsmarkt bevat 32 indicatoren met betrekking tot de beroepsbevolking, de werkenden, de jobs en vestigingen en de pendel. Alle indicatoren kunnen verder verfijnd worden via andere beschikbare variabelen, zoals sector, leeftijd of geslacht. In totaal levert dit meer dan 700 invalshoeken op die per jaar beschikbaar zijn voor ongeveer 600 verschillende geografische entiteiten.

Voor elke indicator vind je:

In de tabelweergave worden de gegevens in tabelvorm weergegeven, inclusief een evolutiereeks.