Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Arbeidsmarkt

Statuut

Mogelijke waarden:

Loontrekkend, zelfstandig, helper


De werkenden zijn alle personen van 15 jaar en ouder die in de referentieperiode betaalde arbeid verricht hebben. Ook diegenen die tijdelijk afwezig waren van het werk, mits er een formele arbeidsverhouding bestond, behoren tot de werkende beroepsbevolking (bv. bij ziekte, zwangerschapsverlof, vakantie). Ze kunnen ingedeeld worden in loontrekkenden, zelfstandigen en helpers. In Arvastat worden de helpers meegeteld bij de zelfstandigen.


De loontrekkenden

- de loontrekkenden gekend bij RSZ, indien dit niet wordt gecombineerd met een statuut als zelfstandige of helper in hoofdberoep

- de loontrekkenden gekend bij RSZPPO, indien dit niet wordt gecombineerd met een statuut als zelfstandige of helper in hoofdberoep

- de studenten gekend bij RSZ

- de studenten gekend bij RSZPPO

- de PWA-werknemers gekend bij RVA

- de uitgaande grensarbeid naar Duitsland, Nederland, Frankrijk en Luxemburg berekend via het RIZIV

- de loontrekkenden die hun job combineren met een statuut als zelfstandige in bijberoep

- de loontrekkenden die hun job combineren met een statuut als zelfstandige na pensioen

- de loontrekkenden die hun job combineren met een statuut als helper in bijberoep

- de loontrekkenden die hun job combineren met een statuut als helper na pensioen


De zelfstandigen

- de zelfstandigen in hoofdberoep gekend bij RSVZ, ook als dit wordt gecombineerd met een job als loontrekkende

- de zelfstandigen in bijberoep gekend bij RSVZ en niet bij RSZ, RSZPPO en RVA

- de zelfstandigen na pensioen gekend bij RSVZ en niet bij RSZ, RSZPPO en RVA


De helpers

- de helpers in hoofdberoep gekend bij RSVZ, ook als dit wordt gecombineerd met een job als loontrekkende

- de helpers in bijberoep gekend bij RSVZ en niet bij RSZ, RSZPPO en RVA

- de helpers na pensioen gekend bij RSVZ en niet bij RSZ, RSZPPO en RVA