Help
Arbeidsmarkt
Vacatures
Werkloosheid
Overzicht

Arvastat > Help > NWWZ

Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ) - Arbeidsgehandicapten

> Vanaf oktober 2011

Vanaf oktober 2011 wordt de definitie uit februari 2009 integraal toegepast! Vanaf dan is een attest of verslag absoluut noodzakelijk, terwijl in de overgangsperiode een vermoeden van arbeidshandicap volstond. Door de strengere definitie daalt het aantal arbeidsgehandicapte NWWZ in oktober 2011 met 14,3% op jaarbasis, terwijl de daling in september 2011 amper 2,5% bedroeg. Ook het aandeel van de arbeidsgehandicapten in de werkzoekendenpopulatie daalt hierdoor, van 14,2 % in september 2011 naar 13% in oktober 2011.


> Vanaf februari 2009 tot en met september 2011

Vanaf (de cijfers over) februari 2009 wordt een werkzoekende als arbeidsgehandicapt beschouwd wanneer na een administratief onderzoek , uit attesten of verslagen, blijkt dat hij :

Dit is conform de 7 criteria opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering (BVR) van 18 juli 2008.

De verruimde definitie heeft slechts een beperkt effect op de statistieken.


> Voor februari 2009

De doelgroep van de arbeidsgehandicapten bestond voor februari 2009 uit drie categorieën van werkzoekenden: