Help
Arbeidsmarkt
Vacatures
Werkloosheid
Overzicht

Arvastat > Help > Geografische indelingen

Geografische indelingen

Binnen Arvastat kan je gegevens opvragen voor Vlaanderen en zeven geografische niveaus. De statistieken zijn tot op gemeentelijk niveau opvraagbaar. Voor een aantal gemeenten zijn bovendien werkloosheidscijfers tot op wijkniveau beschikbaar. Door hieronder te klikken op een specifiek geografisch gebied krijg je een visueel overzicht van de gemeenten die ertoe behoren.

> Vlaanderen

> 5 Provincies

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg

> 13 Regio's

Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Aalst-Oudenaarde, Gent, Sint-Niklaas-Dendermonde, Brugge, Kortrijk-Roeselare, Oostende-Westhoek, Limburg-West, Limburg-Oost, Leuven en Vilvoorde

> 13 Serr's - Sociaal Economische Raden van de Regio

> 15 Resoc's - Regionaal Economische en Sociale Overlegcomités

> * Limburgse streektafels

In Limburg worden de SERR- en RESOC-bijeenkomsten provinciaal georganiseerd. Om de betrokkenheid van de lokale besturen te bevorderen werd in 2005 het startschot gegeven voor de oprichting van streektafels in de 5 Limburgse streken:

> 22 Arrondissementen

> 300 Gemeenten