Help
Arbeidsmarkt
Vacatures
Werkloosheid
Overzicht

Arvastat > Help > NWWZ

Specifieke doelgroepen

De jaar-op-jaar evolutie van de belangrijkste doelgroepen in de werkloosheid wordt grafisch voorgesteld binnen de kengetallen

Het gaat om volgende zes doelgroepen:

  • de jonge werkzoekenden (<25 jaar)
  • de oudere werkzoekenden (>=55 jaar)
  • de langdurig werkzoekenden (>= 1 jaar)
  • de laaggeschoolde werkzoekenden
  • de allochtone werkzoekenden
  • de arbeidsgehandicapte werkzoekenden

Ook de evolutie van het aantal werkzoekenden die in minstens één van deze zes doelgroepen vallen, wordt getoond.