Help
Arbeidsmarkt
Vacatures
Werkloosheid
Overzicht

Arvastat > Help > NWWZ

Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ) - Indeling naar categorie

In de basisstatistieken is een indeling van de NWWZ in vier categorieën standaard voorzien wanneer voor 'kengetallen' gekozen wordt. Bij de detailtabellen is categorie een keuzemogelijkheid in de rij- en kolomvariabelen.
Meer uitleg over de werkloosheidscategorieën is hier te vinden.