Help
Arbeidsmarkt
Vacatures
Werkloosheid
Overzicht

Arvastat > Help > Dashboard Kenmerken NWWZ

Kenmerken Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ)

Het dashboard Kenmerken NWWZ toont grafieken over negen kenmerken van de niet-werkende werkzoekenden (NWWZ): woonplaats, werkloosheidscategorie, geslacht, leeftijd, studieniveau, werkloosheidsduur, nationaliteit, origine, en arbeidshandicap. Via de link 'Werkzoekendengraad' zijn er ook grafieken over drie kenmerken van de werkzoekendengraden: woonplaats, geslacht en leeftijd.
Deze kenmerken zijn op dezelfde manier gedefinieerd en ingedeeld als de kenmerken in de basis- en detailtabellen elders in Arvastat.
Voor een volledige uitleg over de gebruiksmogelijkheden neem je best eerst het pdf-document door.
Hier volgen in het kort de belangrijkste punten.> Weergavemogelijkheden

Bij sommige kenmerken kan je kiezen uit twee indelingen: een basisindeling en een uitgebreidere detailindeling.

De grafieken kunnen op verschillende manieren gesorteerd worden: default (de standaardsortering), volgens grootte (aantal), en op naam (alfabetisch).> Selectiemogelijkheden

Via de grafieken kan je kenmerken van de NWWZ selecteren. Als je in een grafiek een selectie maakt door op een balk te klikken, passen de andere grafieken zich meteen aan. Die grafieken bevatten dan alleen de data van de gemaakte selectie. Je kan een selectie ongedaan maken door op de resetknop te klikken bij de grafiek waarin je de selectie gedaan hebt.

Een selectie kan verfijnd worden ook in een andere grafiek te filteren. Opnieuw passen alle grafieken zich aan aan de volledige selectie die je gemaakt hebt. Om een bepaalde selectie uit te schakelen, klik je nogmaals op de balk van de selectie. Om al je selecties in één keer ongedaan te maken, klik je op reset all bovenaan.

Je kan selecties binnen één grafiek combineren door meerdere balken in die grafiek aan te klikken. Het is alleen via dit dashboard dat je in Arvastat meer dan één waarde kan selecteren binnen hetzelfde criterium. Dat laat bijvoorbeeld toe alle gemeenten te selecteren die een samenwerkingsverband hebben, en op die manier dus een beeld krijgen van de werkloosheid voor de groep van gekozen gemeenten samen.

Bovenaan -onder de titels- wordt altijd vermeld hoeveel NWWZ de gemaakte selectie bevat.> Bewaren en exporteren

Via de link ‘selectie bewaren’ kan je je selectie hergebruiken voor een nieuwe raadpleging van de toepassing in de toekomst. Dit is erg handig wanneer je geregeld dezelfde invalshoek wil raadplegen.

Via de link ‘exporteer’ heb je de mogelijkheid om het ganse dashboard als PDF te downloaden. Je kan één bepaalde grafiek kiezen die je downloadt als PNG-bestand, of je kan de data exporteren naar excel.