Help
Arbeidsmarkt
Vacatures
Werkloosheid
Overzicht

Arvastat > Help > NWWZ

Basisstatistieken

De kengetallen geven reeds een summier overzicht van de nwwz naar kenmerk.

Per kenmerk (behalve voor de indeling naar categorie) kan je ook telkens een detailpagina opvragen. Hierin vind je:

In de table view worden de gegevens ook gepositioneerd tegenover een hogerliggende geografische niveau, wat tot een betere interpretatie leidt.

Informatie over de verschillende indelingen en de gebruikte variabelen vind je in de verschillende helppagina's :

De indeling naar leeftijd gebeurt logischerwijs op basis van de geboortedatum en hoeft geen verdere uitleg.