Help
Arbeidsmarkt
Vacatures
Werkloosheid
Overzicht

Arvastat > Help > NWWZ

Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ) - Wijkgegevens

> Bepaling van de wijken

Wijken zijn steeds een groepering van statistische sectoren
(meer info: https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/methodologie/classificaties/statistische-sectoren)

Deze groepering wordt gedaan door de gemeentediensten.

Via de adresgegevens kunnen werkzoekenden gekoppeld worden aan statistische sectoren, en bijgevolg ook aan wijken.> Beschikbare data

  • Op wijkniveau zijn enkel werkloosheidscijfers beschikbaar, geen vacaturegegevens. Om privacy-redenen zijn de indelingen naar nationaliteit en origine vereenvoudigd (resp. EU / niet-EU en Autochtonen / Allochtonen). Voor de andere criteria (geslacht, leeftijd, studies, werkloosheidsduur en specifieke doelgroepen) zijn de opvraagmogelijkheden analoog aan de basisstatistieken.
  • De tijdreeks is beperkt tot 5 jaar.
  • In de exporteerfunctie is er een extra mogelijkheid voorzien: “Exporteer naar Excel (alle wijken per gemeente + alle indelingen)”. Dit excel-bestand is de perfecte benchmark van alle wijken in de gekozen gemeente.
  • Werkzoekendengraden op wijkniveau zijn niet beschikbaar. De werkzoekendengraad wordt berekend als de verhouding van de werkzoekenden (teller) en de werkenden + de werkzoekenden (noemer). Gegevens over werkenden per statistische sector zijn echter niet beschikbaar.
  • De bestanden waarmee adressen van werkzoekenden worden toegewezen aan statistische sectoren, lopen steeds enkele jaren achter op de realiteit. Daarom kan het gebeuren dat een werkzoekende een adres heeft dat niet kan gekoppeld worden aan een statistische sector (bijvoorbeeld wanneer hij woont in een nieuw aangelegde straat). Dit verklaart de cijfers onder de noemer “(onbepaald)”.


> Bescherming van de privacy

Een werkloosheidsrapportering op wijkniveau kan leiden tot erg kleine aantallen. Om de privacy te garanderen, worden de werkloosheidsaantallen 1, 2 en 3 niet weergegeven. In deze gevallen staat er een streepje. Hierdoor kan bijvoorbeeld ook een bepaalde periode van een evolutielijn ontbreken.

Ook berekeningen gebaseerd op cijfers kleiner dan 4, worden niet weergegeven.

Nul wordt wél weergegeven.> Welke gemeenten?

Momenteel zijn er wijkgegevens beschikbaar voor 36 gemeenten.

Geïnteresseerde gemeenten kunnen contact opnemen met studiedienst@vdab.be