Help
Arbeidsmarkt
Vacatures
Werkloosheid
Overzicht

Arvastat > Help > NWWZ

Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ) en Vacatures - Indeling naar beroepsgroep

Bij (her-)inschrijving als werkzoekende worden de beroepskeuzes of -aspiraties van de werkzoekende bevraagd. Bij latere contacten worden deze keuzes bevestigd of gewijzigd.

VDAB ondersteunt de werkzoekende bij het maken van zijn beroepskeuzes via beroepskeuzelijsten, beroepsoriëntatietesten en screenings. De digitale beroepenbank Competent vormt de basis van de beroepskeuzelijst.

Meer info over Competent vind je op http://vdab.be/competent
Link naar de Competentdatabank via http://production.competent.be/competent-nl/main.html

Aan de Compententcodes zijn één of meer zogenaamde beroepensjablooncodes gekoppeld. Deze detailcodes zijn geclusterd in beroepsgroepen en beroepenvelden. Hieronder vind je een overzicht van deze verschillende beroepsgroepen, gegroepeerd in beroepenvelden. Je kan ook een excelbestand downloaden waarin je een zeer gedetailleerd overzicht vindt van alle beroepen die onder de verschillende beroepsgroepen vallen.

Bij het opmaken van de tabellen met indeling naar beroepsgroep wordt met alle gekozen beroepen rekening gehouden. Er worden in deze tabellen dus geen werkzoekenden geteld, maar wel aspiraties. Een werkzoekende kan daardoor bij meer dan één beroepsgroep geteld worden. Deze tabellen kunnen niet vergeleken worden met de andere tabellen, waarin elke werkzoekende slechts eenmaal geteld wordt.

In de detailtabellen wordt naast de indeling in beroepsgroepen ook de indeling in beroepen voorzien. Die indeling bevat alle beroepen die door VDAB gebruikt worden, tenminste voor zover er werkzoekenden voor het beroep ingeschreven zijn of er vacatures voor ontvangen zijn. De indeling in beroepen wordt altijd gecombineerd met de indeling in beroepsgroepen en beroepenvelden, maar combinaties met andere kenmerken, behalve geslacht, zijn niet mogelijk.

Deze indeling wordt gebruikt voor zowel de niet-werkende werkzoekenden als de vacatures.

Beroepsgroepen, gegroepeerd in beroepenvelden: