Help
Arbeidsmarkt
Vacatures
Werkloosheid
Overzicht

Arvastat > Help > NWWZ

Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ) - Indeling naar werkloosheidsduur

De werkloosheidsduur wordt berekend op basis van een begindatum (meestal is dit de inschrijvingsdatum) die wordt bepaald en gewijzigd overeenkomstig de richtlijnen van Eurostat (het EU-bureau voor de statistiek).

> Berekening van de werkloosheidsduur is in deze context alleen betekenisvol voor werkzoekenden die:

 • zonder werk zijn
 • zich als dusdanig laten inschrijven
 • volledig beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

> Deze elementen zijn eveneens bepalend voor wijzigingen in de werkloosheidsdatum. De datum wijzigt:

 • na tenminste drie maanden arbeid, voltijds of deeltijds, hetzij:
  • met een gewone arbeidsovereenkomst of stagecontract
  • met een arbeidsovereenkomst in het alternatief circuit
  • in een beschermde werkplaats
 • na gevangenneming (min. 3 maanden)
 • na een ziekteperiode van minimum drie maanden of na zwangerschap
 • na minstens drie maanden beroepsopleiding (collectief of individueel)
 • na vrijstelling van inschrijving gedurende minstens drie maanden om familiale of sociale redenen of na het volgen van cursussen
 • na minimum drie maanden onderbreking van de inschrijving als werkzoekende, om diverse redenen.