Help
Arbeidsmarkt
Vacatures
Werkloosheid
Overzicht

Arvastat > Help > NWWZ

Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ) - Indeling naar origine

De indeling naar origine is gebaseerd op de huidige en de vorige nationaliteit. Basisstatistieken zijn opvraagbaar vanaf januari 2008, detailtabellen kunnen met cijfers vanaf januari 2007 opgesteld worden. (Voordien werd een andere methode en indeling gebruikt.)

Allochtone werkzoekenden worden statistisch gedefinieerd als werkzoekenden die een huidige of vorige nationaliteit hebben van buiten de EU-28 of EVA-landen. VDAB krijgt deze gegevens uit het Rijksregister. Hierdoor kunnen nieuwe Belgen met een vorige nationaliteit uit een niet-EU-land als "allochtoon" gedetecteerd worden.

Er wordt een indeling gemaakt in nwwz met autochtone en allochtone origine.

  • De autochtone nwwz worden verder opgedeeld in EU-15, EU-13 en EVA.
    • EU-15: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
    • EU-13 (toetreding na 2004): Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Voor de toetreding van Kroatië in juli 2013 spraken we van EU-12.
    • EVA: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. De EVA is de Europese Vrijhandelsassociatie, een samenwerkingsverband tussen voornoemde landen (ook bekend onder de Engelstalige afkorting EFTA).
  • De allochtone nwwz worden per continent opgedeeld.

Behalve bij de EVA-landen en de restcategorie Overige landen (incl. Oceanië) wordt telkens de top drie met de meest voorkomende origines weergegeven.

Deze indeling wordt ook gebruikt bij de tabellen volgens nationaliteit.