Help
Arbeidsmarkt
Vacatures
Werkloosheid
Overzicht

Arvastat > Help > NWWZ

Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ) - Indeling naar taalachterstand Nederlands

De variabele 'Taalachterstand NL' verdeelt werkzoekenden in twee groepen op basis van de eigen inschatting van de werkzoekende of de bemiddelaar bij VDAB.

In de praktijk ontwikkelt VDAB een op-maat-benadering voor haar klanten. De inhoud, intensiteit en duurtijd van het traject naar werk varieert naargelang de anderstalige klant en de afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent dat ook klanten die onder 'taalachterstand - ja' vallen snel naar werk bemiddeld kunnen worden. In andere situaties zijn competentieversterkende acties, waaronder kennis van het Nederlands, aangewezen.

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe invulling van deze variabele, die het taalniveau beter positioneert in functie van de afstand tot de arbeidsmarkt en het beoogde jobdoelwit.