Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Vacatures

Vacatures - Indeling naar studieniveau

Op basis van het gevraagd studieniveau worden de vacatures in verschillende klassen ingedeeld:


Geen studievereiste

Bij veel vacatures wordt geen studievereiste gevraagd. Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat het om laaggeschoolde arbeid gaat. Vaak hecht de werkgever meer belang aan ervaring en/of kennis.


Maximum 2de graad secundair onderwijs

Alle vacatures waarvoor een diploma van maximaal 2de graad secundair onderwijs gevraagd wordt. Dit betreft : lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs, leertijd (Syntra) en deeltijds beroepssecundair onderwijs


Alle andere indelingen zijn in overeenstemming met die in het werkzoekendegedeelte.