Help
Arbeidsmarkt
Vacatures
Werkloosheid
Overzicht

Arvastat > Help > NWWZ

Werkzoekendengraad

Bij de basisstatistieken werkloosheid vind je de werkzoekendengraden bij de keuze 'kengetallen' terug in de vorm van een geokaart.

Bij de keuze 'werkzoekendengraden' vind je meer uitgebreide informatie. Een geokaart laat toe binnen de geselecteerde geografische entiteit snel zicht te krijgen op de regio's/gemeentes met hoge en lage werkzoekendengraden.

Werkzoekendengraden zijn ook opvraagbaar bij de detailtabellen door in het keuzevakje 'categorie' te kiezen voor werkzoekendengraden.

 

> Definitie van werkzoekendengraad

Vanaf januari 1999 wordt de werkzoekendengraad bepaald door de verhouding tussen het aantal niet-werkende werkzoekenden tussen 18 en 65 jaar en de beroepsbevolking tussen 18 en 65 jaar.
Vóór november 2019 spraken we van werkloosheidsgraad.


> Berekening van de beroepsbevolking tussen 18 en 65 jaar

De beroepsbevolking is samengesteld uit een werkende en een niet-werkende component. Het betreft concreet alle werkende personen tussen 18 en 65 jaar en de werklozen tussen 18 en 65 jaar die zonder werk zijn, beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en op zoek zijn naar een job. Arbeidsongeschikte personen en niet-werkenden die niet op zoek zijn naar een job worden dus niet meegeteld.

De gegevens over de beroepsbevolking zijn afkomstig van het Steunpunt Werk. Deze cijfers worden met vertraging gepubliceerd, waardoor voor de berekening van de werkzoekendengraden gedurende de periode van één jaar hetzelfde cijfer als noemer gehanteerd wordt. De noemer betreft in principe het jaargemiddelde van de beroepsbevolking van twee kalenderjaren terug. Enkel de teller, die het aantal niet-werkende werkzoekenden tussen 18 en 65 jaar reflecteert, wijzigt dus maandelijks.
Het Steunpunt baseert de berekening van de beroepsbevolking op verschillende bronnen, waaronder:

Vanaf de beroepsbevolking van 2017 (gebruikt voor de werkloosheidsgraden van 2019) worden ook de werknemers van internationale instellingen geteld. Voor Vlaanderen zorgt dat voor ongeveer 7.000 bijkomende werknemers, voornamelijk in de gemeenten rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat kan een invloed hebben op de werkzoekendengraden van die gemeenten.

De beschikbaarheid van de diverse gegevens laat toe de werkzoekendengraad te berekenen tot op gemeentelijk niveau, opgesplitst naar geslacht en leeftijd. Er gebeurt een correctie van dubbeltellingen van personen via het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (DWH AM&SB KSZ).