Help
Arbeidsmarkt
Vacatures
Werkloosheid
Overzicht

Arvastat > Help > NWWZ

Werkloosheidsgraad

Bij de basisstatistieken werkloosheid vind je de werkloosheidsgraden bij de keuze 'kengetallen' terug in de vorm van een geokaart.

Bij 'werkloosheidsgraden' vind je meer uitgebreide informatie. Een geokaart laat toe binnen de geselecteerde geografische entiteit snel zicht te krijgen op de regio's/gemeentes met hoge en lage werkloosheidsgraden.

Werkloosheidsgraden zijn ook opvraagbaar bij de detailtabellen door in het keuzevakje 'categorie' te kiezen voor werkloosheidsgraden.

 

> Definitie van werkloosheidsgraad

Vanaf januari 1999 wordt de werkloosheidsgraad bepaald door de verhouding tussen het aantal nwwz tussen 18 en 65 jaar en de beroepsbevolking tussen 18 en 65 jaar.


> Berekening van de beroepsbevolking tussen 18 en 65 jaar

De beroepsbevolking is samengesteld uit een werkende en een niet-werkende component.

De gegevens (afkomstig van het Steunpunt Werk en Sociale Economie) zijn gebaseerd op volgende bronnen:

De beschikbaarheid van de diverse gegevens laat toe de werkloosheidsgraad te berekenen tot op gemeentelijk niveau, opgesplitst naar geslacht en leeftijd.