Help
Arbeidsmarkt
Vacatures
Werkloosheid
Overzicht

Arvastat > Help > NWWZ

Werkzoekenden in opleiding

Werkzoekenden die een beroepsopleiding of competentieversterkende actie volgen bij VDAB of een van zijn partners worden niet als niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) beschouwd en tellen dus niet mee in de werkloosheidsstatistieken.

In arvastat kan je hun aantallen en kenmerken vanaf januari 2009 wel opvragen.