Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Burgers


Opbouw van de statistieken

Basisstatistieken


Het voorgeprogrammeerde dashboard van de basisstatistieken bevat:
  • een tabel van de kengetallen of het geselecteerde kenmerk met absolute aantallen, aandelen en jaarevoluties, aangevuld met bijhorende grafieken;

  • een interactieve en ingekleurde kaart volgens jaarevolutie, aandeel van de geselecteerde categorie, en de werkzoekendengraad indien beschikbaar;

  • één of meerdere taartgrafieken;

  • twee evolutiegrafieken.

Navigeren kan via de keuzeboxen bovenaan, de interactieve kaart of de cijfertabel.
Met de cursor navigeren over de figuren resulteert in popups met bijkomende informatie.

De link “Tabelweergave” zet het dashboard om naar tabellen zonder grafieken of kaarten.

Een exporteerfunctie geeft de mogelijkheid om het volledige dashboard in pdf om te zetten, of iedere figuur afzonderlijk te downloaden in PNG-formaat. Het cijfermateriaal kan ook omgezet worden naar excel-formaat.

Voor een volledige uitleg over de gebruiksmogelijkheden neem je best eerst de algemene handleiding door.

Bescherming van de privacy

Een werkzoekendenrapportering kan leiden tot erg kleine aantallen. Om de privacy te garanderen, worden de aantallen 1, 2 en 3 niet weergegeven. In deze gevallen staat er een streepje. Hierdoor kan bijvoorbeeld ook een bepaalde periode van een evolutielijn ontbreken. Nul wordt wél weergegeven.

Ook berekeningen gebaseerd op cijfers kleiner dan 4 worden niet weergegeven. 

 

Overzicht van de beschikbare kenmerken


Beschikbaar vanaf: Werkzoekenden zonder werk Werkenden Studenten en anderen Alle burgerklanten
Werksituatie 01-2007 x x x x
Bemiddelingsstatus 01-2017 x
Uitkeringsstatus 01-2008 x
Geslacht 01-2007 x x x x
Leeftijd 01-2007 x x x x
Studies 01-2007 x x x x
Werkloosheidsduur 01-2007 x
Nationaliteit 01-2009 x x x x
Origine 01-2009 x x x x
Arbeidsbeperking 01-2008 x x x x
Weinig kennis NL 01-2016 x x x x
Werkzoekendengraad 01-2007 x (Enkel voor Vlaanderen)