Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Burgers


Kenmerken

Bemiddelingsstatus

Beschikbaar voor de categorieën: Werkzoekenden zonder werk

Raadpleegbaar in de luiken: Basisstatistieken, Detailtabellen, Wijkgegevens, Kenmerken


Vanaf januari 2017 worden de werkzoekenden zonder werk verder ingedeeld volgens hun bemiddelingsstatus. Die positie weerspiegelt welk perspectief op werk VDAB als bemiddelingsorganisatie ziet op het moment van meting. De indeling is gebaseerd op de gecombineerde informatie van drie beoordelingen die in de dienstverlening worden gebruikt (beschikbaarheid, inzetbaarheid en status dienstverlening).


De werkzoekenden zonder werk, in bemiddeling maken gebruik van de bemiddelende dienstverlening van VDAB online, telefonisch of in persoon. Sommigen gaan zelfstandig op zoek naar werk met online dienstverlening, terwijl anderen geholpen worden door sectorale teams of intensieve dienstverlening krijgen waar meer tijd over gaat. Ze participeren niet aan een opleiding of voortraject, en er zijn geen indicaties dat ze niet inzetbaar zijn op lange termijn.

De werkzoekenden zonder werk, in opleiding of voortraject ondernemen een actie die hen later helpt om succesvol naar werk te zoeken. Het gaat om een opleiding, een voortraject zoals begeleiding in de sociale economie, inburgering of zorgbegeleiding, of een andere specifieke begeleiding (bv. begeleiding tijdens detentie, in beroep tegen mutualiteit) waardoor ze nu niet meteen aan het werk kunnen. Er zijn geen indicaties dat deze burgers niet inzetbaar zijn op lange termijn. Onder andere burgers met een vrijstelling voor studies behoren tot deze groep, net als burgers met een niet-inzetbaarheid omwille van advies AMA sociale economie, opleiding, detentiebegeleiding, …

De werkzoekenden zonder werk, niet inzetbaar op lange termijn hebben omwille van bepaalde redenen op dit moment geen arbeidsmarktperspectief. Het kan bijvoorbeeld gaan om klanten die VDAB doorverwijst naar een organisatie uit welzijn of gezondheidszorg, of om klanten die in het verleden al verschillende soorten intensieve dienstverlening hebben gekregen en voor wie er op dit moment geen passende dienstverlening meer is. De redenen die deelname aan de arbeidsmarkt verhinderen moeten eerst aangepakt worden vooraleer de burger er (terug) klaar voor is om in een bemiddelingstraject naar werk te stappen. VDAB laat deze mensen niet los, en pikt de draad op van zodra er terug een perspectief is naar werk. Onder andere burgers met de status dienstverlening 'geen PDV mogelijk: aanbod uitgeput' behoren tot deze groep, net als burgers met een niet-inzetbaarheid omwille van bemiddelingsadvies welzijn, …