Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Burgers


Kenmerken

Doelgroep controledienst

Beschikbaar voor de categorieën: Werkzoekenden zonder werk, Werkenden

Raadpleegbaar in de luiken: Basisstatistieken, Detailtabellen, Wijkgegevens, Kenmerken


De controledienst van VDAB ging op 1 januari 2016 van start omdat de ‘controle op de actieve en passieve beschikbaarheid’ van de verplicht ingeschreven werkzoekenden door de zesde staatshervorming in grote mate de bevoegdheid werd van de gewesten. De controledienst werkt onafhankelijk en neemt een beslissing over eventuele sanctie en sanctiemaat. De RVA blijft bevoegd om de uitbetalingsinstelling de opdracht te geven de sanctie uit te voeren.


De burgers die tot de doelgroep van de controledienst behoren zijn alle burgers die verplicht zijn ingeschreven bij VDAB voor het verwerven of verkrijgen van een inschakelings- of werkloosheidsuitkering en gedomicilieerd zijn in Vlaanderen.

De volgende werkzoekenden zonder werk behoren tot de doelgroep: werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (cat. 00), jongeren in beroepsinschakelingstijd (cat. 02), werkzoekenden ten laste van het OCMW (cat. 05) en werkzoekenden die zijn uitgesloten van het recht op een uitkering (cat. 14).

Bij de Werkenden behoren de deeltijdse werknemers met een inkomensgarantie-uitkering (cat. 80), de deeltijds werkende jongeren in beroepsinschakelingstijd (cat. 82), de werkzoekenden in individuele beroepsopleiding (cat. 85) en de werkzoekenden die regelmatig werken met interimcontracten (cat. 89) tot de doelgroep.

Ongeacht de werkzoekendencategorie, bevat de doelgroep ook personen die outplacement volgen. Outplacement is een vorm van arbeidsbemiddeling. Hierbij worden begeleidende adviezen en diensten - in opdracht en op kosten van een werkgever - aan een ontslagen of met ontslag bedreigde werknemer aangeboden om de werknemer toe te laten zo vlug mogelijk een job bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsactiviteit als zelfstandige te starten.