Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Burgers


Opbouw van de statistieken

Detailtabellen


Via de detailtabellen heeft de gebruiker de mogelijkheid tijdreeksen op te vragen en zelf kruisingen te maken van kenmerken. 2 rij- en kolomvariabelen kunnen geselecteerd worden. Omdat bepaalde kruisingen een te grote tabel zouden opleveren, zijn sommige combinaties gedeactiveerd. Bij sommige kenmerken kan je kiezen uit twee indelingen: een basisindeling en een uitgebreidere detailindeling (bij 'nationaliteit' en 'origine' zijn er zelfs 3 indelingen beschikbaar).

Rechts op het dashboard zijn nog enkele bijkomende functionaliteiten voorzien, zoals de berekening van rij-, kolom- of totaalpercentages.

De gemaakte tabellen zijn exporteerbaar naar excel.

Voor een volledige uitleg over de gebruiksmogelijkheden neem je best eerst de algemene handleiding door.

Bescherming van de privacy

Een werkloosheidsrapportering kan leiden tot erg kleine aantallen. Om de privacy te garanderen, worden de aantallen 1, 2 en 3 niet weergegeven. In deze gevallen staat er een streepje. Hierdoor kan bijvoorbeeld ook een bepaalde periode van een evolutielijn ontbreken. Nul wordt wél weergegeven.

Ook berekeningen gebaseerd op cijfers kleiner dan 4 worden niet weergegeven.

Overzicht van de beschikbare kenmerken (niet alle kruisingen zijn combineerbaar wegens te grote tabellen)


Beschikbaar vanaf: Werkzoekenden zonder werk Werkenden Studenten en anderen Alle burgerklanten
Werksituatie 01-2007 x x x x
Bemiddelingsstatus 01-2017 x
Geslacht 01-2007 x x x x
Leeftijd 01-2007 x x x x
Studies 01-2007 x x x x
Werkloosheidsduur 01-2007 x
Nationaliteit 01-2009 x x x x
Origine 01-2009 x x x x
Arbeidsbeperking 01-2008 x x x x
Weinig kennis NL 01-2016 x x x x
Werkzoekendengraad 01-2007 x (Enkel voor Vlaanderen)