Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Burgers


Opbouw van de statistieken

Kenmerken


Het dashboard Kenmerken toont grafieken over 11 kenmerken:
 • woonplaats
 • werksituatie
 • bemiddelingsstatus
 • geslacht
 • leeftijd
 • studieniveau
 • werkloosheidsduur
 • nationaliteit
 • origine
 • arbeidsbeperking
 • weinig kennis NL

Wanneer ‘alle burgers’ is geselecteerd is er geen info beschikbaar over bemiddelingsstatus en werkloosheidsduur.

Wanneer ‘totaal’ is geselecteerd bij regio is er geen info beschikbaar over studieniveau en arbeidsbeperking.

Via de link 'Werkzoekendengraad' zijn er voor de werkzoekenden zonder werk in Vlaanderen ook grafieken over drie kenmerken van de werkzoekendengraden: woonplaats, geslacht en leeftijd.

Deze kenmerken zijn op dezelfde manier gedefinieerd en ingedeeld als de kenmerken in de basis- en detailtabellen elders in Arvastat.

Voor een volledige uitleg over de gebruiksmogelijkheden neem je best eerst de handleiding door. 

Hier volgen in het kort de belangrijkste punten.

> Weergavemogelijkheden
Bij sommige kenmerken kan je kiezen uit twee indelingen: een basisindeling en een uitgebreidere detailindeling.

De grafieken kunnen op verschillende manieren gesorteerd worden: default (de standaardsortering), volgens grootte (waarde), en op naam (alfabetisch).

> Selectiemogelijkheden
Via de grafieken kan je kenmerken van de klanten selecteren. Als je in een grafiek een selectie maakt door op een balk te klikken, passen de andere grafieken zich meteen aan. Die grafieken bevatten dan alleen de data van de gemaakte selectie. Je kan een selectie ongedaan maken door op de resetknop te klikken bij de grafiek waarin je de selectie gedaan hebt.

Een selectie kan verfijnd worden door ook in een andere grafiek te filteren. Opnieuw passen alle grafieken zich aan aan de volledige selectie die je gemaakt hebt. Om een bepaalde selectie uit te schakelen, klik je nogmaals op de balk van de selectie. Om al je selecties in één keer ongedaan te maken, klik je op “reset all” bovenaan.

Je kan selecties binnen één grafiek combineren door meerdere balken in die grafiek aan te klikken. Het is alleen via dit dashboard dat je in Arvastat meer dan één waarde kan selecteren binnen hetzelfde criterium. Dat laat bijvoorbeeld toe verschillende gemeenten te selecteren, en op die manier dus een beeld te krijgen van het aantal burgerklanten voor de groep van gekozen gemeenten samen.

Bovenaan - onder de titels - wordt altijd vermeld hoeveel burgers de gemaakte selectie bevat.

> Bewaren en exporteren
Via de link ‘selectie bewaren’ kan je je selectie hergebruiken voor een nieuwe raadpleging van de toepassing in de toekomst. Dit is erg handig wanneer je geregeld dezelfde invalshoek wil raadplegen.

Via de link ‘exporteer’ heb je de mogelijkheid om het volledige dashboard als PDF te downloaden. Je kan ook één bepaalde grafiek kiezen die je downloadt als PNG-bestand, of je kan de data exporteren naar excel.