Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Burgers


Kenmerken

Weinig kennis Nederlands

Beschikbaar voor de categorieën: Werkzoekenden zonder werk, Werkenden, Studenten en anderen

Raadpleegbaar in de luiken: Basisstatistieken, Detailtabellen, Wijkgegevens, Kenmerken


Informatie over het aantal klanten met weinig kennis Nederlands is opvraagbaar vanaf januari 2016. Bij de inschrijving moet de werkzoekende aangeven hoe goed hij/zij Nederlands spreekt.


De registratie is dus doorgaans gebaseerd op de eigen inschatting. Diegenen die antwoorden met ‘geen kennis’ of ‘weinig kennis’ behoren in Arvastat tot de groep met weinig kennis Nederlands, de groep met ‘goede kennis’ en ‘zeer goede kennis’ niet. In het uitzonderlijke geval dat er geen niveau is aangeduid tellen we deze klanten bij de groep met weinig kennis Nederlands.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe meting van de talenkennis van de werkzoekenden, gebaseerd op het Europees Referentiekader (ERK). Van zodra deze nieuwe indeling is geïmplementeerd, zullen we de variabele op Arvastat bijwerken.