Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Burgers


Kenmerken

Nationaliteit

Beschikbaar voor de categorieën: Werkzoekenden zonder werk, Werkenden, Studenten en anderen

Raadpleegbaar in de luiken: Basisstatistieken, Detailtabellen, Wijkgegevens, Kenmerken


De indeling naar nationaliteit gebeurt volgens de officiële identiteitsgegevens van de werkzoekenden. Statistieken zijn opvraagbaar vanaf januari 2009.


  • De burgers met een EU-nationaliteit worden opgedeeld in EU-14 en EU-13.

    • EU-14: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden.

    • EU-13 (toetreding na 2004): Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Voor de toetreding van Kroatië in juli 2013 spraken we van EU-12.

  • De burgers met een nationaliteit van buiten de EU worden opgedeeld per continent. Degene die tot Europa behoren worden verder opgesplitst in 'EVA-landen (Europese Vrijhandelsassociatie: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) + Verenigd Koninkrijk’ en 'Rest van Europa'.

Behalve bij de ‘EVA-landen + Verenigd Koninkrijk’ en de restcategorie 'Overige landen (incl. Oceanië)' wordt telkens de top drie met de meest voorkomende nationaliteiten weergegeven.

Deze indeling wordt ook gebruikt bij de tabellen volgens origine.