Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Burgers


Kenmerken

Origine

Beschikbaar voor de categorieën: Werkzoekenden zonder werk, Werkenden, Studenten en anderen

Raadpleegbaar in de luiken: Basisstatistieken, Detailtabellen, Wijkgegevens, Kenmerken


De indeling naar origine is gebaseerd op de huidige en de vorige nationaliteit. Statistieken zijn opvraagbaar vanaf januari 2009.


Allochtone werkzoekenden worden statistisch gedefinieerd als werkzoekenden die een huidige of vorige nationaliteit hebben van buiten de EU-27 of EVA-landen + Verenigd Koninkrijk. VDAB krijgt deze gegevens uit het Rijksregister. Hierdoor kunnen nieuwe Belgen met een vorige nationaliteit uit een niet-EU-land als "allochtoon" gedetecteerd worden.

Er wordt een indeling gemaakt in burgers met autochtone en allochtone origine.
  • De autochtone burgers worden verder opgedeeld in EU-14, EU-13 en EVA.

    • EU-14: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden.

    • EU-13 (toetreding na 2004): Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Voor de toetreding van Kroatië in juli 2013 spraken we van EU-12.

    • EVA + Verenigd Koninkrijk: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland vormen de EVA, de Europese Vrijhandelsassociatie dat een samenwerkingsverband is tussen voornoemde landen (ook bekend onder de Engelstalige afkorting EFTA). Het Verenigd Koninkrijk tellen we samen met de EVA-landen.

  • De allochtone burgers worden per continent opgedeeld.

Behalve bij de EVA-landen + Verenigd Koninkrijk en de restcategorie Overige landen (incl. Oceanië) wordt telkens de top drie met de meest voorkomende origines weergegeven.

Deze indeling wordt ook gebruikt bij de tabellen volgens nationaliteit.