Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Burgers


Kenmerken

Studieniveau

Beschikbaar voor de categorieën: Werkzoekenden zonder werk, Werkenden, Studenten en anderen

Raadpleegbaar in de luiken: Basisstatistieken, Detailtabellen, Wijkgegevens, Kenmerken


Bovenstaande categorieën burgers worden op basis van hun hoogst behaalde diploma onderverdeeld. De informatie over het hoogst behaalde diploma is gebaseerd op zelf gerapporteerde informatie van de burgers en op een gegevensuitwisseling met de Leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) van de Vlaamse overheid voor diploma’s behaald vanaf het jaar 2000.


Dit is de gedetailleerde opdeling in 15 niveau's:

 • Lager onderwijs + 1ste graad secundair onderwijs

 • Leertijd (Syntra)

 • Deeltijds beroepssecundair

 • Tweede graad secundair onderwijs
  • 2de graad secundair algemeen vormend
   • Studiegetuigschrift 2de graad secundair onderwijs na 4 jaar ASO
  • 2de graad secundair technisch en kunst
   • Studiegetuigschrift 2de graad secundair onderwijs na 4 jaar TSO of KSO
  • 2de graad secundair beroeps
   • Studiegetuigschrift 2de graad secundair onderwijs na 4 jaar BSO
   • Studiegetuigschrift na 5 jaar buitengewoon secundair onderwijs (BuSO)
   • Studiegetuigschrift alternerende beroepsopleiding (ABO)

 • Derde en vierde graad secundair onderwijs (volledig leerplan + secundair volwassenonderwijs)
  • 3de graad secundair algemeen vormend
   • Diploma van secundair onderwijs na het 2de en 3de leerjaar van de 3de graad in het ASO
  • 3e graad secundair technisch en kunst
   • Diploma van het secundair onderwijs na het 2de leerjaar van de 3de graad in het TSO of KSO
   • Diploma van het secundair na secundair (Se-N-Se) in het TSO of KSO
  • 3de en 4de graad secundair beroeps
   • Studiegetuigschrift na het 2de leerjaar van de 3de graad in het BSO
   • Diploma na het 3de leerjaar van de 3de graad in het BSO
   • Diploma van de 4de graad beroepssecundair onderwijs (plastische kunsten en modevormgeving)

 • Hoger onderwijs
  • Graduaat - Hoger beroepsonderwijs (HBO)
  • Professionele bachelor
   Het hoger onderwijs van 1 cyclus (HO1C) is gelijkgesteld met de professionele bachelor.
  • Academische bachelor
  • Master
   Sinds januari 2007 is het hoger onderwijs van 2 cycli (HO2C) en het universitair onderwijs gelijkgesteld met de master.


 • Dit is de basisindeling tussen laag-, midden- en hooggeschoold

 • Laaggeschoold
  • Lager onderwijs of 1ste graad van het secundair onderwijs
  • Leertijd
  • Deeltijds beroepssecundair onderwijs
  • 2de graad secundair onderwijs

 • Middengeschoold
  • Studiegetuigschrift van de derde graad BSO
  • Diploma 3de graad secundair onderwijs
  • Se-N-Se
  • Diploma van de 4de graad beroepssecundair onderwijs

 • Hooggeschoold
  • Graduaat-HBO5
  • Professionele bachelor
  • Academische bachelor
  • Master

 •