Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Burgers


Kenmerken

Werkloosheidsduur

Beschikbaar voor de categorieën: Werkzoekenden zonder werk

Raadpleegbaar in de luiken: Basisstatistieken, Detailtabellen, Wijkgegevens, Kenmerken


Bepaling van de werkloosheidsduur is enkel betekenisvol voor werkzoekenden zonder werk.


De werkloosheidsduur wordt berekend op basis van een begindatum, meestal is dit de datum van instroom als werkzoekende zonder werk. De datum wordt bepaald en gewijzigd overeenkomstig de richtlijnen van Eurostat (het EU-bureau voor de statistiek). De begindatum wijzigt na een onderbreking van de registratie als werkzoekende zonder werk van meer dan drie maanden:
  • na tenminste drie maanden van tewerkstelling, voltijds of deeltijds
  • na een ziekteperiode van minimum drie maanden of na zwangerschap
  • na een opleiding van minimum 3 maanden, op het moment van het afsluiten van de opleiding
  • na vrijstelling van inschrijving gedurende minstens drie maanden omwille van mantelzorg
  • na minimum drie maanden onderbreking van de registratie als werkzoekende zonder werk om diverse redenen