Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Burgers


Opbouw van de statistieken

Wijkgegevens


Bepaling van de wijken

Voor een aantal gemeenten bevat Arvastat werkzoekendencijfers tot op wijkniveau.

Wijken zijn steeds een groepering van statistische sectoren (voor meer info klik hier)

Deze groepering wordt gedaan door de gemeentediensten.

Via de adresgegevens kunnen burgers gekoppeld worden aan statistische sectoren, en bijgevolg ook aan wijken.

Beschikbare data

  • Op wijkniveau zijn gegevens beschikbaar over de werkzoekenden zonder werk (WZW), de werkenden en het totaal van alle burgerklanten (WZW + werkenden + studenten en anderen), maar niet over de studenten en anderen afzonderlijk. Om privacyredenen zijn de indelingen naar nationaliteit en origine vereenvoudigd (respectievelijk EU / niet-EU en Autochtonen / Allochtonen). Voor de andere criteria zijn de opvraagmogelijkheden analoog aan de basistabellen.
  • De tijdreeks is beperkt tot vijf jaar.
  • In de exporteerfunctie is er een extra mogelijkheid voorzien: "Exporteer naar Excel (alle wijken per gemeente + alle indelingen)". Dit Excel-bestand is de perfecte benchmark van alle wijken in de gekozen gemeente.
  • Werkzoekendengraden op wijkniveau zijn niet beschikbaar. De werkzoekendengraad wordt berekend als de verhouding van de werkzoekenden (teller) ten opzichte van de werkenden + de werkzoekenden (noemer). Gegevens over werkenden per statistische sector zijn echter niet beschikbaar.
  • Er is informatie beschikbaar over het aandeel burgers met een bepaald kenmerk in de wijken (selecteer hiervoor de waarde van een bepaald kenmerk, bv. <25 jaar bij leeftijd) en de evolutie over één jaar.
  • De bestanden waarmee adressen van werkzoekenden worden toegewezen aan statistische sectoren lopen steeds enkele jaren achter op de realiteit. Daarom kan het gebeuren dat een werkzoekende een adres heeft dat niet kan gekoppeld worden aan een statistische sector (bijvoorbeeld wanneer hij woont in een nieuw aangelegde straat). Dat verklaart de cijfers onder de noemer "(onbepaald)".

Bescherming van de privacy

Een werkloosheidsrapportering op wijkniveau kan leiden tot erg kleine aantallen. Om de privacy te garanderen, worden de werkloosheidsaantallen 1, 2 en 3 niet weergegeven. In deze gevallen staat er een streepje. Hierdoor kan bijvoorbeeld ook een bepaalde periode van een evolutielijn ontbreken. Nul wordt wél weergegeven.

Ook berekeningen gebaseerd op cijfers kleiner dan 4 worden niet weergegeven.

Welke gemeenten?

Momenteel zijn er wijkgegevens beschikbaar voor 36 gemeenten.

Geïnteresseerde gemeenten kunnen contact opnemen met studiedienst@vdab.be.