Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Arbeidsmarkt

Loontrekkenden volgens werkplaats en arbeidsregime

De loontrekkenden worden verder ingedeeld naar arbeidsregime.

Het arbeidsregime omvat drie categorieën: het voltijds regime, het deeltijds regime en het speciaal regime.


Het speciaal arbeidsregime omvat de prestaties als seizoenarbeider, interim-werknemer of werknemer met gelimiteerde prestaties (met contract van korte duur en voor een tewerkstelling die per dag niet de gewoonlijke dagduur bereikt, of gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw of in de horeca).


De werkplaats is de gemeente (van de vestigingseenheid) waar de werknemer is tewerkgesteld. Werknemers zonder vaste plaats van tewerkstelling, werknemers werkend bij de klant, gedetacheerde werknemers en thuiswerkers worden toegewezen aan de vestigingseenheid van de eigen onderneming waarvan zij administratief afhangen.Verdere opsplitsing: naar geslacht, naar leeftijd, naar sector

Bron:

Bewerking: Steunpunt Werk, VDAB

Update: jaarlijks