Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Arbeidsmarkt

Werkenden volgens woonplaats en statuut

Werkenden zijn alle personen van 15 jaar en ouder die in de referentieperiode betaalde arbeid verricht hebben. Ook diegenen die tijdelijk afwezig waren van het werk, mits er een formele arbeidsverhouding bestond, behoren tot de werkende beroepsbevolking (bv. bij ziekte, zwangerschapsverlof, vakantie).Dankzij het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (DWH AM&SB bij de KSZ) zijn dubbeltellingen bij RSZ, RSZPPO, RSVZ en RVA gecorrigeerd.


De werkenden kunnen het statuut hebben van loontrekkenden, zelfstandigen of helpers. In Arvastat worden de helpers meegeteld bij de zelfstandigen.


De loontrekkenden

- de loontrekkenden gekend bij RSZ, indien dit niet wordt gecombineerd met een statuut als zelfstandige of helper in hoofdberoep

- de loontrekkenden gekend bij RSZPPO, indien dit niet wordt gecombineerd met een statuut als zelfstandige of helper in hoofdberoep

- de studenten gekend bij RSZ

- de studenten gekend bij RSZPPO

- de PWA-werknemers gekend bij RVA

- de uitgaande grensarbeid naar Duitsland, Nederland, Frankrijk en Luxemburg berekend via het RIZIV

- de loontrekkenden die hun job combineren met een statuut als zelfstandige in bijberoep

- de loontrekkenden die hun job combineren met een statuut als zelfstandige na pensioen

- de loontrekkenden die hun job combineren met een statuut als helper in bijberoep

- de loontrekkenden die hun job combineren met een statuut als helper na pensioen


De zelfstandigen

- de zelfstandigen in hoofdberoep gekend bij RSVZ, ook als dit wordt gecombineerd met een job als loontrekkende

- de zelfstandigen in bijberoep gekend bij RSVZ en niet bij RSZ, RSZPPO en RVA

- de zelfstandigen na pensioen gekend bij RSVZ en niet bij RSZ, RSZPPO en RVA


De helpers

- de helpers in hoofdberoep gekend bij RSVZ, ook als dit wordt gecombineerd met een job als loontrekkende

- de helpers in bijberoep gekend bij RSVZ en niet bij RSZ, RSZPPO en RVA

- de helpers na pensioen gekend bij RSVZ en niet bij RSZ, RSZPPO en RVAVerdere opsplitsing: naar geslacht, naar leeftijd, naar sector

Bron: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ-DMFA, RSZPPO, RSVZ, RIZIV, RVA, FOD Economie - Bevolkingsstatistieken, DWH AM&SB bij de KSZ

Bewerking: Steunpunt Werk, VDAB

Update: jaarlijks