Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Arbeidsmarkt

Uitgaande pendelstromen

De uitgaande pendelstromen geven een beeld in welke gemeenten de loontrekkenden werken die in een bepaalde (andere) gemeente wonen.


Omdat het de eerste maal is dat dit cijfermateriaal visueel gepubliceerd wordt, geven we hierbij een voorbeeld (Stad Antwerpen - alle sectoren - data 2016)
Van alle loontrekkenden die in Antwerpen werken, woont 41,9% ook in Antwerpen, namelijk 99.993 loontrekkenden. 58,1% van alle loontrekkenden die in Antwerpen wonen, werken dus in andere gemeenten. Dit komt ook tot uiting in de grafiek naast de kaart. Dit wordt de uitgaande pendel genoemd.

Door met de muis nu te navigeren over de andere gemeenten (zonder te klikken), zie je hoeveel loontrekkenden er vanuit Antwerpen in andere gemeenten gaan werken.
Zo zie je bijvoorbeeld dat er in Brecht 431 loontrekkenden werken die in Antwerpen wonen.
Verdere opsplitsing: naar leeftijd, naar sector

Bron: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ Gedecentraliseerde statistiek, RSVZ, RSZ, RSZPPO, RVA, FOD Economie - Bevolkingsstatistieken

Bewerking: Steunpunt Werk, VDAB

Update: jaarlijks