Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Arbeidsmarkt

Vestigingen en dimensieklasse

Mogelijke waarden:

Micro, klein, middelgroot, groot


De vestigingen zijn de tijdens de referentieperiode actieve en in België gevestigde productie-eenheden. Het gaat om bedrijven of bedrijfseenheden die vanuit een locatie in België arbeid en/of kapitaal inzetten voor het ontwikkelen van goederen en/of diensten. De vestigingen worden verder ingedeeld in vestigingen met en zonder personeel.

De vestigingen zonder personeel zijn vooralsnog niet in kaart te brengen. In de toekomst zal onderzocht worden in welke mate deze component kan worden ingevuld met behulp van data uit de Vlaamse Kruispuntbank van Ondernemingen (VKBO).

Voorlopig zijn dus enkel data beschikbaar over de vestigingen met personeel.


De gedecentraliseerde RSZ-statistieken leveren data op naar 4 dimensieklassen van de vestigingseenheid:

- micro (1 tot en met 9 werknemers)

- klein (10 tot en met 49 werknemers)

- middelgroot (50 tot en met 199 werknemers)

- groot (>200 werknemers).

Deze indeling sluit nauw aan bij de definities die gehanteerd worden door Eurostat.Verdere opsplitsing: naar sector, naar dimensie

Bron: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ Gedecentraliseerde statistiek, RSVZ, RSZ, RSZPPO, RVA, FOD Economie - Bevolkingsstatistieken

Bewerking: Steunpunt Werk, VDAB

Update: jaarlijks