Help
Arbeidsmarkt
Vacatures
Werkloosheid
Overzicht

Arvastat > Help > NWWZ

Dynamische gegevens

De traditionele werkzoekendencijfers tellen het precieze aantal werkzoekenden op het einde van de maand. Via vergelijkingen van de standcijfers op maand- en jaarbasis wordt de evolutie (stijgend, dalend of stabiel) geschetst. Deze statische benadering heeft als minpunt dat ze de intense achterliggende dynamiek versluiert: elke maand stromen duizenden Vlamingen in en uit de werkloosheid.

De in- en uitstroomdynamiek verschilt bovendien sterk tussen verschillende subgroepen binnen de werkloosheid: de jongeren en de kortdurig werkzoekenden hebben de sterkste dynamiek, terwijl de ouderen en de langdurige werkzoekenden de zwakste dynamiek kennen.

Ook tekent er zich een seizoenspatroon af. In juli piekt de instroom en valt de uitstroom terug, terwijl in september dan weer de uitstroom piekt. Voor de andere maanden geldt dat de in- en uitstroom elkaar in hoge mate compenseren zodat het resulterende saldo de onderliggende dynamiek in de werkloosheid fel onderschat.

Uitstroom dekt een bredere lading dan enkel uitstroom naar werk: personen kunnen uit de geregistreerde arbeidsreserve ook verdwijnen omwille van o.a. pensioen, vrijstelling, terugtrekking uit de arbeidsmarkt of langdurige ziekte. Daarom wordt er apart gerapporteerd over de uitstroom naar werk. Bij hooggeschoolden, jongeren en kortdurig werkzoekenden is het aandeel uitstroom naar werk het hoogst.