Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Welkom bij arvastat

Arvastat is een zeer uitgebreide toepassing waarmee je snel en eenvoudig statistieken over de burgerklanten en de vacatures in Vlaanderen kan raadplegen. De toepassing biedt een uitgebreide keuze aan grafisch geïllustreerde basisstatistieken, maar laat eveneens toe om zelf zeer gedetailleerde tabellen en tijdreeksen samen te stellen. Alle gegevens zijn beschikbaar tot op gemeentelijk niveau en worden maandelijks geactualiseerd. Voor sommige gemeenten zijn de werkzoekendengegevens ook op wijkniveau raadpleegbaar. In de kenmerkendashboards kunnen zelfgekozen gedetailleerde selecties grafisch voorgesteld worden.
Via pdf- en excelfunctionaliteit kunnen de gegevens ook bewaard en/of bewerkt worden.

Deze brochure geeft een bondig overzicht van de belangrijkste bevragingsmogelijkheden.


Video ‘Aan de slag met arbeidsmarktcijfers’

Bekijk deze video van de workshop ‘Aan de slag met arbeidsmarktcijfers’ en je komt te weten welk soort vragen je met Arvastat en onze andere interactieve toepassingen kan beantwoorden. We geven ook uitleg bij specifieke concepten zoals knelpuntberoep, werksituatie en bemiddelingsstatus van werkzoekenden, …
De workshop ging door in september 2021 en werd georganiseerd via de Work Out Room. De Work out Room is VDAB’s ruimte voor innovatie en cocreatie. Je kan er terecht voor inspiratie en begeleiding.

Statistieken over burgerklanten
Basisstatistieken
Detailtabellen
Wijkgegevens
Kenmerken
Dynamische gegevens
Statistieken over vacatures
Basisstatistieken
Detailtabellen
Kenmerken
Arbeidsmarkt

Nieuwste logboek items

  • De werkzoekendengraden van 2023 worden nu berekend op basis van de beroepsbevolking van 2021.
  • Administratieve correctie van het aantal deeltijds werkende vrij ingeschreven werkzoekenden (cat. 93)
  • Verplichte inschrijving van huurders van een sociale woning en geen automatische uitschrijving van vrij ingeschreven werkzoekenden zonder werk meer

Werkzoekenden- en vacatureberichten.

Met deze beknopte maandelijkse berichten wordt de evolutie van de werkloosheid en de vacatures op de Vlaamse arbeidsmarkt op de voet gevolgd. Het werkzoekendenbericht wordt meestal op de tweede werkdag van de maand gepubliceerd, het vacaturebericht tijdens de eerste werkweek.