Help
Arbeidsmarkt
Vacatures
Werkloosheid
Overzicht

Arvastat > Logboek werkloosheid

Logboek Werkloosheid

Het logboek werkloosheid geeft een overzicht van overheidsmaatregelen en statistische aanpassingen die een invloed hebben op de werkloosheidscijfers.
Ook aanpassingen in de rapportering vind je erin terug.
De icoontjes geven aan wat er zich precies heeft voorgedaan.

Gewijzigde methodologie    Overheidsmaatregel    Gewijzigde indeling    Effect op statistieken

> 2020

>> Nieuwe beroepsbevolking voor werkzoekendengraden van 2020Effect op statistieken

>> Lichte overschatting door drie nieuwe onderwijsprojecten Effect op statistieken

>> De term 'Taalachterstand Nederlands' wordt vervangen door 'Weinig Kennis Nederlands'. De telling is dezelfde.

>> De telling 'Werkzoekenden in specifieke doelgroepen' wordt geschrapt.

>> Werkloosheidsgraad wordt werkzoekendengraad

> 2019

>> Nieuwe beroepsbevolking voor werkloosheidsgraden van 2019Effect op statistieken

>> Fusies van gemeenten Gewijzigde indelingEffect op statistieken

> 2018

>> Nieuw adressenbestand vanaf augustus 2018 Effect op statistieken

>> Gewijzigde indeling naar leeftijd Gewijzigde indelingEffect op statistieken

>> Werkloosheidscijfers op wijkniveau Gewijzigde indeling

>> Kenmerkendashboard Effect op statistieken

>> Administratieve correctie van de cijfers van juni 2018 Effect op statistieken

> 2017

>> Werkloosheidscijfers op wijkniveau Gewijzigde indeling

>> Cijfers aangepast aan privacy-wetgeving Gewijzigde methodologieEffect op statistieken

> 2016

>> Hoger Beroepsonderwijs is nu hooggeschoold Gewijzigde indeling

>> Enkele gemeenten vallen nu onder een andere AMB-regio Gewijzigde indeling

> 2015

>> Eénjarige alternerende opleiding Overheidsmaatregel Effect op statistieken

>> Inschakelingsuitkeringen Overheidsmaatregel Effect op statistieken

>> Beperking in de tijd van de inschakelingsuitkering Overheidsmaatregel Effect op statistieken Gewijzigde indeling

>> Inschakelingsuitkeringen Overheidsmaatregel Effect op statistieken

>> Afschaffing van de vrijstelling om sociale en familiale redenen Overheidsmaatregel Effect op statistieken

>> Inschrijving als werkzoekende van werklozen en werklozen in SWT ongeacht hun leeftijd Overheidsmaatregel Effect op statistieken

>> Arbeidsgeschiktheid Overheidsmaatregel Effect op statistieken

> 2013

>> Toetreding van Kroatië tot de Europese Unie Overheidsmaatregel Effect op statistieken Gewijzigde indeling

>> Maxi-vrijstellingen zijn sinds januari 2013 enkel mogelijk voor 60-plussers Overheidsmaatregel Effect op statistieken

>> Instapstage Overheidsmaatregel Effect op statistieken

> 2012

>> Latere omzetting van de campusinschrijvingen in BIT Gewijzigde methodologie Effect op statistieken

>> Uitschrijving van uitzendkrachten Gewijzigde methodologie Effect op statistieken

>> Jongeren in beroepsinschakelingstijd Gewijzigde methodologie Effect op statistieken

>> Nieuwe regio's 'Limburg-West' en 'Limburg-Oost' Gewijzigde indelingEffect op statistieken

> 2011

>> Arbeidsgehandicapte werkzoekenden Gewijzigde methodologie Effect op statistieken

> 2009

>> Werkzoekenden in opleiding

>> Arbeidsgehandicapte werkzoekenden Gewijzigde methodologie Effect op statistieken

>> Werkzoekenden die sollicitatietraining en -begeleiding volgen Gewijzigde methodologie Effect op statistieken

> 2008

>> Indeling naar studieniveau Gewijzigde indeling

>> Indeling naar leeftijd Gewijzigde indeling

> 2007

>> Stijging aantal vrij ingeschreven werkzoekenden Overheidsmaatregel Effect op statistieken

>> Bruggepensioneerden als WZUA geregistreerd Overheidsmaatregel Effect op statistieken

>> Registratie deeltijds lerenden Overheidsmaatregel Effect op statistieken

> 2006

>> Afschaffing stempelcontrole en dimona Overheidsmaatregel Gewijzigde methodologie Effect op statistieken

>> Problemen met de stipte aanlevering van de dimona-gegevens Overheidsmaatregel Gewijzigde methodologie Effect op statistieken

>> WZUA

>> Afschaffing categorie 15 (onderdeel van de vrij ingeschreven werkzoekenden) Gewijzigde methodologie Effect op statistieken

> 2005

>> Oudere werkzoekenden met mini-vrijstelling

> 2004

>> Oudere werkzoekenden met mini-vrijstelling Overheidsmaatregel Gewijzigde methodologie Effect op statistieken

>> PWA-werknemers Overheidsmaatregel Effect op statistieken

> 2003

>> Buitenlandse diploma's Gewijzigde methodologie Effect op statistieken

> 2002

>> Indeling naar studieniveau Gewijzigde methodologie Gewijzigde indeling Effect op statistieken

>> Vrije werkzoekenden (categorie 15) Effect op statistieken

>> Niet-werkende niet-werkzoekenden (1985-1996-2002) Overheidsmaatregel Effect op statistieken

>> Maxi-vrijstellingen zijn sinds juli 2002 enkel mogelijk voor 58-plussers Overheidsmaatregel Effect op statistieken

> 2001

>> Vrij ingeschreven werkzoekenden Gewijzigde methodologie Effect op statistieken

> 2000

>> Naturalisatie en regularisatie Overheidsmaatregel Effect op statistieken