Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help

Helppagina's: opbouw van de statistieken, definities en indelingen

Op deze pagina's vind je uitleg over hoe de statistieken in Arvastat zijn opgebouwd en welke statistische eenheden en definities worden gehanteerd.
De uitleg gebeurt aan de hand van de basisstatistieken. De definities van de variabelen in de detailtabellen, bij de wijkgegevens en in de kenmerkendashboards lopen hiermee volledig gelijk.
Voor het luik Arbeidsmarkt, dat alleen dashboards heeft in de stijl van de basisstatistieken, vind je op deze pagina een oplijsting van indicatoren en definities van achterliggende begrippen.

Burgers

Vacatures

Arbeidsmarkt

Interessante aanvullende handleidingen

'Correct gebruik van arbeidsmarktgegevens'

Met deze beknopte en laagdrempelige handleiding wil VDAB het correct gebruik van arbeidsmarktcijfers en grafieken stimuleren.
Aan de hand van eenvoudige voorbeelden worden de belangrijkste statistische basisbegrippen en valkuilen in kaart gebracht. De handleiding biedt bovendien een opsomming van een aantal veel voorkomende arbeidsmarktbegrippen.

'Bronnen van arbeidsmarktinformatie'

Uiteraard is VDAB een heel belangrijke speler op de Vlaamse arbeidsmarkt. Maar er zijn nog honderden andere instanties of organisaties die eveneens erg waardevolle arbeidsmarktgerelateerde informatie publiceren.
Ben je opzoek naar een federaal kenniscentrum, een vakbond of een sectorale organisatie? Dit pdf-bestand bevat links naar zowat alle belangrijke en minder belangrijke websites op het vlak van specifiek cijfermateriaal, gespecialiseerde reglementeringen, enzovoort!

'Arvastat: wat is het en hoe gebruik ik het?'

Aan de hand van een voorbeeld worden in deze brochure de belangrijkste bevragingsmogelijkheden van Arvastat getoond.

'De nieuwe werkzoekendenindeling en de impact op Arvastat'

In deze brochure bespreken we de nieuwe werkzoekendenindeling die is ingevoerd in juli 2021 en de gevolgen voor de cijfers en het luik ‘Burgerklanten’ van Arvastat.

'Aan de slag met het dashboard kenmerken in het luik burgerklanten van Arvastat'

In deze brochure overlopen we in detail de verschillende opvraagmogelijkheden van het dashboard ‘kenmerken’ binnen het luik ‘burgerklanten’.

'Dashboard Kenmerken in Arvastat Vacatures'

In deze brochure overlopen we in detail de verschillende opvraagmogelijkheden van het dashboard ‘kenmerken’ binnen het luik ‘vacatures’.

'De vijf invalshoeken van het dashboard dynamische gegevens in het luik burgerklanten van Arvastat '

In deze brochure bespreken we in detail de beschikbare informatie in de vijf invalshoeken van het dashboard ‘dynamische gegevens’ binnen het luik ‘burgerklanten’.