Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Arbeidsmarkt

Beroepsbevolking

De beroepsbevolking is de som van de werkenden en de niet-werkende werkzoekenden.


De werkenden worden berekend als de som van de loontrekkenden, de zelfstandigen en de helpers. Het zijn m.a.w. alle personen van 15 jaar en ouder die in de referentieperiode betaalde arbeid verricht hebben. Ook diegenen die tijdelijk afwezig waren van het werk, mits er een formele arbeidsverhouding bestond, behoren tot de werkende beroepsbevolking (bv. bij ziekte, zwangerschapsverlof, vakantie). Dankzij het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (DWH AM&SB bij de KSZ) worden dubbeltellingen bij RSZ, RSZPPO, RSVZ en RVA gecorrigeerd.


De niet-werkende werkzoekenden worden becijferd op basis van statistieken van de gewestelijke bemiddelingsinstanties (VDAB, Forem, Actiris) die worden gebundeld door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.