Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Burgers


Categorieën “Burgers”

Studenten en anderen


Studenten en anderen zijn burgers die niet op zoek zijn naar een nieuwe permanente job, maar op VDAB vertrouwen voor een bepaald type dienstverlening zoals het vinden van een studentenjob of een deeltijdse job tijdens hun studies. VDAB ondersteunt deze personen wanneer zij zich bij VDAB aanmelden, maar er gelden voor deze groep geen groei- of krimpambities.

Het dossier van de bij VDAB ingeschreven werkzoekende wordt als basis genomen voor de telling. Het gaat om de toestand van het dossier op het einde van de maand, en dus telkens om een momentopname.

De volgende werkzoekendencategorieën worden geteld als studenten en anderen:

  • Leerlingen in deeltijds onderwijs, leertijd (Syntra) of duaal leren (categorie 11): leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs en leerlingen in de leertijd worden altijd ingeschreven bij VDAB. Leerlingen in duaal leren of in een aanloopfase in voorbereiding op duaal leren worden enkel ingeschreven indien ze deelnemen aan een project waarbij de opleidingsverstrekker beroep doet op een externe organisatie.

  • Campuswerkzoekenden (categorie 18): jongeren die zullen afstuderen op het einde van het lopende schooljaar kunnen zich tussen 1 januari tot en met 30 juni inschrijven in deze categorie. Op 1 juli worden ze automatisch omgezet naar categorie 02 en geteld bij de werkzoekenden zonder werk.

  • Jobstudenten (categorie 19): studenten kunnen zich vanaf 15 jaar inschrijven bij VDAB met het oog op een tewerkstelling als jobstudent of voor vakantiewerk.

  • Persoon met een volledige vrijstelling actief in wijkwerken (categorie 30): werkzoekenden die een recht op vrijstelling van inschrijving hebben (omwille van activiteiten in wijkwerken, mantelzorg of als oudere werkzoekende), maar ingeschreven moeten blijven omdat ze willen blijven wijkwerken.
  •