Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Burgers


Categorieën “Burgers”

Studenten en anderen


Studenten en anderen zijn burgers die niet op zoek zijn naar een nieuwe permanente job, maar op VDAB vertrouwen voor een bepaald type dienstverlening zoals het vinden van een studentenjob of een deeltijdse job tijdens hun studies. VDAB ondersteunt deze personen wanneer zij zich bij VDAB aanmelden, maar er gelden voor deze groep geen groei- of krimpambities.

Het dossier van de bij VDAB ingeschreven werkzoekende wordt als basis genomen voor de telling. Het gaat om de toestand van het dossier op het einde van de maand, en dus telkens om een momentopname.

De volgende werkzoekendencategorieën worden geteld als studenten en anderen:

  • Deeltijds lerende jongeren zonder job (categorie 11): jongeren die deeltijds leren en bij VDAB zijn ingeschreven als werkzoekende voor een deeltijdse job. De inschrijving is nodig in functie van de registratie van hun begeleiding, dewelke wordt opgenomen door een trajectbegeleider in de school.

  • Campuswerkzoekenden (categorie 18): jongeren die zullen afstuderen op het einde van het lopende schooljaar kunnen zich tussen 1 januari tot en met 30 juni inschrijven in deze categorie. Op 1 juli worden ze automatisch omgezet naar categorie 02 en geteld bij de werkzoekenden zonder werk.

  • Jobstudenten (categorie 19): studenten kunnen zich vanaf 15 jaar inschrijven bij VDAB met het oog op een tewerkstelling als jobstudent of voor vakantiewerk.

  • Persoon met een volledige vrijstelling actief in wijkwerken (categorie 30): werkzoekenden die een recht op vrijstelling van inschrijving hebben (omwille van activiteiten in wijkwerken, mantelzorg of als oudere werkzoekende), maar ingeschreven moeten blijven omdat ze willen blijven wijkwerken.

  • Deeltijds lerende jongeren met een job (categorie 91): jongeren die deeltijds leren en deeltijds werken en ingeschreven zijn om verdere begeleiding te behouden. De begeleiding wordt opgenomen door een trajectbegeleider in de school. Onder andere leerlingen in duaal leren worden door de school ingeschreven in deze categorie.
  •