Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Vacatures

Vacatures - Normaal economisch circuit (zonder uitzendopdrachten) (NECzU) rechtstreeks aan VDAB gemeld

Het aantal ontvangen vacatures uit het normaal economisch circuit zonder uitzendopdrachten (NECzU) die rechtstreeks aan VDAB gemeld zijn, vormt de standaardrapportering in de basisstatistieken. Dit is de beste indicator om de toestand en evolutie op de vraagzijde van de arbeidsmarkt weer te geven.

Vacatures voor uitzendopdrachten worden dus niet meegeteld in de standaardrapportering. Een dergelijke vacature kan immers leiden tot een reeks opeenvolgende vacatures of kan doorgegeven worden via meerdere uitzendkantoren. Dit kan tot een vertekening van de cijfers leiden en de vergelijkbaarheid bemoeilijken. Om dezelfde reden worden ook vacatures die bij VDAB gemeld zijn via wervings- en selectiekantoren niet meer meegeteld. Ook vacatures voor zelfstandige jobs en studentenjobs worden niet meegeteld in NECzU rechtstreeks aan VDAB gemeld.

Zowel de vacatures via wervings- en selectiekantoren als de uitzendopdrachten kunnen echter wel met een keuzeknop als cijferbasis voor de basisstatistieken ingesteld worden.

Meer informatie over de verschillende circuits vind je op de betreffende helppagina.