Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Vacatures

Vacatures - Indeling naar circuit

Als VDAB vacaturecijfers publiceert gaat het altijd over vacatures in de Normale Economische Circuits (zonder Uitzendopdrachten) (NECzU) die rechtstreeks aan VDAB gemeld zijn (sedert januari 2015). Vacatures kunnen door de werkgevers zelf ingevoerd worden in de VDAB-databank of gemeld worden aan een VDAB-consulent. Dergelijke vacatures zijn rechtstreeks aan VDAB gemeld. Er zijn ook vacatures die niet rechtstreeks aan VDAB gemeld worden maar via intermediairen zoals wervings- en selectiekantoren gaan (of via uitzendkantoren, maar uitzendopdrachten worden bij het NECzU hoedanook niet meegeteld). Meestal kent VDAB van die vacatures niet de werkelijke werkgever. Deze vacatures via wervings- en selectiekantoren worden niet meegenomen in de standaardrapportering over vacatures.
Uitzendkantoren en wervings- en selectiekantoren spelen echter een grote rol op de huidige arbeidsmarkt, en die rol groeit. Daarom zijn in de basisstatistieken van Arvastat toch cijfers beschikbaar over de vacatures via intermediairen : enerzijds in de indeling volgens circuit, anderzijds via de keuzeknoppen. De detailtabellen gaan louter over NECzU rechtstreeks aan VDAB gemeld.

De indeling:

Vaste circuits

  • Gewoon: jobs met een contract voor onbepaalde of lange duur (exclusief jobs als zelfstandige)
  • Werken en leren: startbanen, invoegbedrijven, leertijd Syntra (middenstandsopleiding), ondernemingsopleidingen, instapstages
  • Vervanging in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, voorheen brugpensioen)

Tijdelijke circuits

  • Tijdelijk: arbeidsovereenkomst voor korte duur (exclusief uitzendopdrachten en studentenjobs)

Zowel de Normale Economische Circuits (zonder uitzendopdrachten) rechtstreeks aan VDAB gemeld als de Normale Economische Circuits (zonder uitzendopdrachten) via wervings- en selectiekantoren kunnen opgesplitst worden in vaste en tijdelijke circuits.

Uitzendopdrachten

Alle vacatures voor uitzendopdrachten worden door de uitzendsector zelf beheerd via de VDAB-site.

Studentenjobs

Overgenomen databanken

Om het werkaanbod voor de werkzoekende zo transparant mogelijk te maken werkt de VDAB samen met verschillende partners om hun vacatures via het VDAB-platform te verspreiden. Aangezien werkgevers de keuze hebben hun jobs te adverteren via verschillende kanalen kan dit voor een vertekening (o.a. dubbeltellingen) van de cijfers zorgen. De vacatures uit de overgenomen databanken worden alleen gepubliceerd op Vlaams niveau en niet verder gedetailleerd.
Ook de 'Europese' vacatures uit de Eures-databank worden hier meegeteld. VDAB neemt deze databank volledig over. Momenteel ontvangt VDAB echter geen Eures-gegevens meer.

Interregionale uitwisseling

Om de mobiliteit tussen de gewesten te bevorderen werkt de VDAB samen met de arbeidsbemiddelingsdiensten in Wallonië (Forem) en Brussel (Actiris). Vacatures die door de andere gewesten aan de VDAB worden doorgegeven, worden apart onder het circuit 'interregionale uitwisseling' vermeld.

Tewerkstellingsmaatregelen

  • Wep+, Lokale Diensteneconomie, Collectief Maatwerk
  • Overige tewerkstellingsmaatregelen: Sociale inschakelingseconomie, gesco, gesco buitenschoolse kinderopvang, interdepartementaal begrotingsfonds, nabijheidsdiensten, derde arbeidscircuit, sociale werkplaats, beschutte werkplaats

Zelfstandigen

Vacatures voor zelfstandige jobs worden apart vermeld.