Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Vacatures

Vacatures : Kengetallen

De kengetallen geven voor een gekozen regio en een gekozen periode een summier overzicht van een aantal kenmerken van de ontvangen vacatures in die maand en in de laatste twaalf maanden voor die maand (met procentueel verschil met de twaalf maanden daarvoor). Ook het aantal openstaande vacatures op het einde van die maand wordt weergegeven.

Een beknopt overzicht wordt gegeven van :