Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Arbeidsmarkt

Activiteitsgraad

De activiteitsgraad kan worden berekend als het aandeel van de beroepsbevolking in de totale bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar of 20-64 jaar).Verdere opsplitsing: naar geslacht, naar leeftijd, naar herkomst, naar nationaliteit

Bron: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ-DMFA, RSZPPO, RSVZ, RIZIV, RVA, FOD Economie - Bevolkingsstatistieken, DWH AM&SB bij de KSZ

Bewerking: Steunpunt Werk, VDAB

Update: jaarlijks