Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Arbeidsmarkt

Werkloosheidsgraad

De werkloosheidsgraad kan worden berekend als het aandeel niet-werkende werkzoekenden in de beroepsbevolking.


Opgelet: de werkloosheidsgraad in het luik Arbeidsmarkt van Arvastat wijkt licht af van de werkloosheidsgraad in het luik Werkloosheid. ...Verdere opsplitsing: naar geslacht, naar leeftijd, naar herkomst, naar nationaliteit

Bron: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ-DMFA, RSZPPO, RSVZ, RIZIV, RVA, FOD Economie - Bevolkingsstatistieken, DWH AM&SB bij de KSZ

Bewerking: Steunpunt Werk, VDAB

Update: jaarlijks