Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Burgers


Opbouw van de statistieken

Dynamische gegevens


Het dashboard ‘Dynamische gegevens’ van Arvastat bevat vijf invalshoeken. Via de eerste drie invalshoeken kan de dynamiek tussen de verschillende groepen burgerklanten op maand- en jaarbasis in beeld worden gebracht. De vierde en vijfde invalshoek tonen de totale in- en uitstroom in de verschillende groepen in de loop van een maand of jaar. 



  1. Klanten huidige maand: kenmerken vorige maand en vorig jaar. Via deze invalshoek vinden we hoeveel van de huidige klanten de voorbije maand tot dezelfde groep burgerklanten behoorden, tot een andere groep of nog geen actieve klant waren. Die informatie krijgen we ook voor één jaar eerder.
  2. Klanten vorige maand: kenmerken huidige maand. Via deze invalshoek vinden we hoeveel van de klanten van vorige maand in de huidige maand tot dezelfde groep burgerklanten behoren, tot een andere groep, of dat ze zich al dan niet met werk hebben uitgeschreven. Voor de personen die klant zijn gebleven, vormt deze invalshoek dus het spiegelbeeld van de maandcijfers van de eerste invalshoek.
  3. Klanten huidige maand vorig jaar: kenmerken huidige maand. Via deze invalshoek vinden we hoeveel van de klanten van dezelfde maand vorig jaar in de huidige maand tot dezelfde groep burgerklanten behoren, tot een andere groep, of dat ze zich al dan niet met werk hebben uitgeschreven. Voor de personen die klant zijn gebleven, vormt deze invalshoek dus het spiegelbeeld van de jaarcijfers van de eerste invalshoek.
  4. In- en uitstroom op maandbasis. Via deze invalshoek vinden we per groep hoeveel klanten zijn in- en uitgestroomd gedurende de voorbije maand. Het saldo geeft weer of de desbetreffende groep van burgerklanten in de geselecteerde periode is toe- of afgenomen. 
  5. In- en uitstroom op jaarbasis. Via deze invalshoek vinden we per groep hoeveel unieke klanten er in de loop van het voorbije jaar zijn in- en uitgestroomd. Merk op dat klanten gedurende de periode van 12 maanden zowel kunnen in- als uitgestroomd zijn in dezelfde groep. 

De selectie kan worden aangepast via de keuzeboxen bovenaan en door groepen te selecteren in de grijze balk. De meeste kenmerken zijn eveneens aanklikbaar, hierdoor worden de evolutiegrafieken aangepast. In invalshoek 4 en 5 zorgt het navigeren met de cursor over de groepen voor popups met bijkomende informatie. Deze handleiding bevat gedetailleerde uitleg over de vijf invalshoeken en de verschillende selectiemogelijkheden van het dashboard.  

De data zijn exporteerbaar naar excel- en PDF-formaat en de figuren kunnen worden gedownload in PNG-formaat. 

Bescherming van de privacy

Een werkzoekendenrapportering kan leiden tot erg kleine aantallen. Om de privacy te garanderen, worden de aantallen 1, 2 en 3 niet weergegeven. In deze gevallen staat er een streepje. Nul wordt wél weergegeven.

Om de interpretatie van de resultaten zinvol te houden, worden de tabellen met kenmerken niet getoond wanneer de gekozen selectie minder dan 100 burgers bevat. Vooral op een lager geografisch niveau zorgt dit ervoor dat bepaalde tabellen niet opgevraagd kunnen worden.