Help
Arbeidsmarkt
Vacatures
Werkloosheid
Overzicht

Welkom bij arvastat

Arvastat is een zeer uitgebreide toepassing waarmee je snel en eenvoudig statistieken over de werkloosheid en de vacatures in Vlaanderen kan raadplegen. De toepassing biedt een uitgebreide keuze aan grafisch geïllustreerde basisstatistieken, maar laat eveneens toe om zelf zeer gedetailleerde tabellen en tijdreeksen samen te stellen. Alle gegevens zijn beschikbaar tot op gemeentelijk niveau en worden maandelijks geactualiseerd. Voor sommige gemeenten zijn de werkloosheidsgegevens ook op wijkniveau raadpleegbaar. In de kenmerkendashboards kunnen zelfgekozen gedetailleerde selecties grafisch voorgesteld worden.
Via pdf- en excelfunctionaliteit kunnen de gegevens ook bewaard en/of bewerkt worden.

Deze brochure geeft een bondig overzicht van de belangrijkste bevragingsmogelijkheden.

Werkloosheidstatistieken
Basisstatistieken
Detailtabellen
Wijkgegevens
Kenmerken
Statistieken over vacatures
Basisstatistieken
Detailtabellen
Kenmerken
Arbeidsmarkt

Bekijk onze presentatievideoNieuwste logboek items

  • Nieuwe beroepsbevolking voor de werkzoekendengraden van 2020
Logboek werkloosheid Logboek vacatures

Werkloosheids- en werkaanbodberichten.

Met deze beknopte maandelijkse berichten wordt de evolutie van de werkloosheid en de vacatures op de Vlaamse arbeidsmarkt op de voet gevolgd. Het werkloosheidsbericht wordt meestal op de eerste werkdag van de maand gepubliceerd, het werkaanbodbericht tijdens de eerste werkweek.